Disseny de marca d’un restaurant “Take away”

Els alumnes de 2n de Batxillerat Artístic, han creat la imatge corporativa d’un restaurant de menjar per endur. Podien decidir lliurement el concepte del restaurant (mexicà, casolà, japonès, etc). Per això han pensat un nom per a la marca, un logotip, uns colors, una tipografia i, fins i tot, els seus supòsits clients. A continuació…

Imatge corporativa de “Pizza Hut”

Tenint en compte el tema exposat a classe sobre la imatge corporativa i el treball que esteu realitzant, s’adjunta el document següent que inclou el manual de la marca Pizza Hut.