ESTILS RODOREDIANS

La pregunta 4 del parcial de 2n de batxillerat deia: «Escriviu un text d’una quinzena de línies com si fos un paràgraf de La plaça del Diamant, és a dir, imitant tan bé com pugueu l’estil de Mercè Rodoreda». A continuació podeu llegir-ne dues respostes, degudes a dos alumnes que s’han fet seu el llibre:…