Història de la Tipografia

L’enllaç que adjuntem a continuació correspon a un curt sobre com la tecnologia ha definit la forma de la tipografia i la nostra manera de llegir al llarg de la historia.